ساعت فورتیس قدیمی که راز یک قاتل زنجیره ای را فاش کرد

اگرچه انواع ساعت ها از گذشته تا به امروز تغییر کرده اند، اما اهمیت ساعت برای بشریت هرگز تغییر نکرده است، وقتی بزرگتر شدیم، معنی ساعت و زمان را بهتر درک کردیم.

لحظه ای که اولین ساعت فورتیس قدیمی خود را گرفتیم یکی از لحظات فراموش نشدنی زندگی ما بود و در واقع یک بار دیگر بزرگ شدیم.

بنابراین، ساعت‌ها در طول سال‌هایی که اینها را زندگی می‌کردیم، چه نوع سفری گذشت، چگونه توسعه یافت؟ بشریت ساعت را از کجا آورده است.

ساعت‌های آفتابی نوعی ساعت هستند که قرن‌ها بشر از آن برای اندازه‌گیری زمان استفاده می‌کرد، این کمک می کند تا زمان را با توجه به حرکت سایه شفت آماده شده ویژه روی یک کف سنگ مرمر یا سنگ اندازه گیری کنید.

این حرکت با توجه به حرکت ظاهری خورشید صورت می گیرد.

قدمت ساعت های آبی به اندازه ساعت های آفتابی است، در ساعت‌های آبی که از یک کاسه تشکیل شده‌اند، کاسه را پر از آب می‌کنند و در پایین آن سوراخی وجود دارد.

همانطور که آب از کاسه خارج می شود، علامت های داخل کاسه نشان می دهد که چقدر زمان گذشته است، به عبارت دیگر، منطقی متفاوت از برداشت زمانی دارد که ما می شناسیم.

ما از ساعت شنی که در قرن چهاردهم ظهور کرد، نه به عنوان ساعت، بلکه به عنوان یک شی تزئینی یا هنگام بازی استفاده می کنیم، به طور کلی برای اندازه گیری دوره های زمانی کوتاه استفاده می شود.

برای توضیح ساعات آتش سوزی به ساده ترین روش; این ساعاتی است که در آن سایه شمع کوتاه کننده با توجه به ارتفاع آن روی خط کشی در پشت خوانده می شود.

ساعت های آتش نشانی را می توان با مواد مختلفی ساخت.

اولین ساعت های مکانیکی با همت روحانیون نه برای نمایش ساعت، بلکه برای اعلام آن به صورت فراخوان ساخته شد.

ساعت های مکانیکی که به یک وزنه متصل می شوند از چکش هایی تشکیل شده اند که در فواصل زمانی معینی به گونگ ضربه می زنند.