سرامیک ضد اسید مهسرام

برای مصرف کنندگان، اصطلاحات چینی و سرامیک اغلب به جای یکدیگر استفاده می شوند، گویی که آنها یک چیز هستند.

و این قابل درک است زیرا کاشی‌های سرامیکی و چینی برای کاربردهای یکسانی استفاده می‌شوند، به روشی مشابه نصب می‌شوند و تا حد زیادی مزایای و معایب مشابهی با مواد کفپوش یا سطح دیوار دارند.

سرامیک ضد اسید مهسرام دارای رنگبندی متنوعی می باشد.

کاشی

در عین حال، فروشگاه‌های کاشی ممکن است ادعای دنیایی از تفاوت بین این دو را داشته باشند، احتمالاً برای توجیه شهرت چینی، کشش و قیمت‌های بالاتر آن. آیا واقعاً تفاوتی بین کاشی چینی و سرامیک وجود دارد؟

نحوه نصب کفپوش کاشی و سرامیک
نصب کاشی و سرامیک
کاشی چینی و سرامیک هر دو بخشی از دسته بزرگ‌تر کاشی‌ها هستند که عموماً می‌توان آن‌ها را سرامیک نامید – دسته‌ای که شامل تمام کاشی‌های سفت و سختی است که از خاک رس طبیعی شکل گرفته و در اثر حرارت سخت شده‌اند.

با این حال، در صنعت کاشی مدرن، کاشی‌های چینی دسته‌بندی خاص خود را اشغال می‌کنند که در آنجا اختصاص داده می‌شوند زیرا دارای مشخصات خاصی هستند.

چینی در مقابل کاشی و سرامیک: تفاوت های عمده
با توجه به شورای کاشی آمریکای شمالی، گروه صنعتی که تصمیم می گیرد کاشی چینی یا سرامیک باشد، همه چیز به این نتیجه می رسد که آیا کاشی می تواند مجموعه ای از معیارهای جذب آب بسیار کنترل شده را برآورده کند.

هر دو کاشی و سرامیک و کاشی چینی معمولاً لعاب سطحی دارند که تشخیص آنها را از یکدیگر سخت می کند.